Det helt klassiske haiku digt er et ultrakort digt med 17 stavelser (fordelt på tre linjer med 5-7-5 stavelser) helt uden regler for rim eller rytme. Et Haiku er typisk et naturdigt om en eller flere sanseoplevelser dvs. noget man smager, ser, hører, føler eller lugter.

Et haiku foregår i nuets øjeblik og fanger en situation. De tre linjer skal gerne beskrive 3 billeder i et haiku. De kan også være kontraster til hinanden eller spille sammen. I de smukkeste haiku kan der ikke ændres eller fjernes ét eneste ord, uden at hele haiku digtet mister sin mening.

Et helt traditionelt haiku indeholder noget om en årstid f.eks. en et dyr, en blomst, sne eller andet.